Facebook og fællesskaber


Hvorfor er 2.8 mio danskere og 845 mio mennesker koblet sammen i ansigtsbogen?  Hvad gør det ved os at vi nu er bundet sammen på kryds og tværs – med nye og gamle venner, med kolleger og kærester?

Jeg har sat mig for at starte en serie at reflektioner over Facebook og fællesskaber. Og har en lang række reflektioner og teser jeg skal prøve af for, forhåbentlig, at blive klogere – både på Facebook og på fællesskaber .. og måske også på hvordan man laver forretning ud af det.

Som flittig bruger og rådgiver om sociale medier er jeg optaget af hvad medierne kan og ikke mindst hvad de gør ved måden vi skaber og er i fællesskaber. Som medlem af bestyrelsen på Grundtvigs Højskole er jeg også optaget af hvad højskolen kan i opbygningen af fællesskaber. Og sidst men ikke mindst som beboer i danmarks og måske verdens ældste bofællesskab, Sættedammen, lever jeg et liv i et sted hvor man vil fællesskabet.

Lige nu er følgende spørgsmål i luften:

Sociale medier som fællesskabsfacilitator

 • Kan man betragte Facebook som et relevant kommunikationsredskab for fællesskaber?
  Både dem der er fysisk nær og dem der binder mennesker sammen over lange afstande.
 • Hvordan står det til med fordybelse og nærværet i sociale medier?
  Mon høj hastighed og deportalisering af medier sender fordybelsen på ferie – og der det dybest set behovet for anerkendelse der får os til at dele?
Facebook og forretningen
 • Google gør det, LinkedIn gør, Spotify gør – skaber en forretning af din og min adfærd OG vores gode vilje.
  Kan kapitalister have gode intentioner – og hvorfor er det en god forretning?

Facebook og menneskesyn

 • Misforståelsen af vennebegrebet – de kalder det venner med det handler om relationer
  Facebookvenner er ikke venner – men hvad er det så og hvilke fællleskaber opstår der af det? Hvad sker der når løse relationer vækkes til live gennem facebook?
 • På Facebook siger man mest ja, men er kunsten at sige nej ikke den vigtigste?
  Mængden af mennesker med hvem man kommunikerer stiger, og mængden af kommunikation stiger. Hvornår kan man tillade sig at sige nej.
Facebook og demokratiet
 • Kan Facebook betragtes som strøm til forsamlingshuset?
  Man kunne anskue det som et bidrag til det digitale demokrati
 • Sociale medier giver flere mulighed for at ytre sig i det offentlige rum og direkte til politikere
  Er det inddragende og demokratisk debatskabende eller er det : alle taler ingen lytter – der suppleres at kværulanter?

Men helt grundlæggende mener jeg det er relevant at spørge:
Er  det mediet der gør forskellen, eller er det måden vi bruger det på?

Grundtvig siger noget om fællesskaber og det kunne være et redskab til forståelse af Facebook, så nu går jeg på jagt efter kloge hoveder der kan sige noget om fællesskaber og måske også om Facebook og sociale medier.

 

Skriv et svar

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield