Influencers – hvem er de og hvad vil de?

Influencers – hvem er de og hvad vil de?

At skære influencers over en kam er formentlig ikke rimeligt, men der er efterhånden en del, som har hævet sig op på stjernehimlen og en tendens der begynder at tegne sig. Jeg blev nysgerrig på, hvad der driver dem, og hvor det driver mediebilledet hen. Så hermed et microindlæg i en meget stor debat.

Deres virke er til debat og mange af kritikerne er hårde og fordømmende. Samme kritikere er ofte ikke er født digitale eller har sat sig ind i det nye sprog, som Youtubestjernerne taler. Omvendt er det mit indtryk at store dele af influenterne ikke helt har opdaget det ansvar, der følger med at være i offentligheden både juridisk og moralsk.

Anledningen til artiklen her, var en udtalelse fra en af stjernerne Rasmus Brohave. Han har bevæget sig ud over kanalen er en af de stjerner, der har fået nye mål og som bruger stjernestatus til at underholde på andre platforme og oplyse sine jævnaldrende.

Før var det bare underholdning, nu vil jeg gerne lære dem noget

Rasmus Brohave

De vil bare underholde

For nylig har jeg surfet igennem flere af stjernekalerne på Youtube i forbindelse med formulering af Højskolernes Youtube-strategi. Det slående at langt størsteparten af kanalerne ikke er nået til Rasmus Brohaves erkendelse om at gøre andet end at underholde.

Den nye spiller i underholdningsindustrien

Det dominerende indhold hører til i kategorien underholdning – de er den nye pige i underholdningsklassen og derfor også en del af underholdningsindustrien – med alt hvad dertil hører af celebrity cirkus, awardshow, annoncehajer og kulørt journalistik.

Og når de bliver store nok som Rasmus Brohave, Julia Sofia og Albert Dyrlund, bevæger de sig over i andre genre som fx. Live show (rasmusbrohave.dk), Beauty produkter (Julia Sofia – noblenordic.dk) og film (Team Albert).

Derfor er der også i kølvandet på de store influenter opstået en række virksomheder, der orkestrere kontakten mellem influencere og dem der vil købe adgang til deres kanaler.

Spillerne på markedet er for tiden Splay der også er virksomheden bag Danmarks influencer award show – Guldtuben. Andre som organisere influenter er Gonzo Media. Vil man udforske markedet for influenter er værktøjer som www.woomio.com

Underholdningen skaber følgerskaren

Ikke et ondt ord om underholdning, for det er underholdningen, der giver opmærksomhed og skaber følgerskaren. Og den kan omsættes kommercielt.

Eiqu Miller er også en af stjernerne, som har skabt vejen ved at rap-battle. Han udtaler til Politiken i starten af karrieren (2015)

»En viral video skal have mange ting: Noget grænseoverskridende, noget nyt, en smule historie samt en masse humor/tankevækkende indhold” Kilde: Politiken

Og netop grænseoverskridende er et greb som dominerer. Men også den personlige bekendelse, den private oplysninger er primært indholdet. Det skaber opmærksomhed og det skaber følgere.

Oplysning i øjenhøjde

Men er der da ingen som i gedigen Grundtvig ånd forsøger at berige verden med oplysning = viden, der kan bruges til noget? Jeg tænker, det er et klassisk spørgsmål fra en fordomsfuld læser af Weekendavisen (apropos fordomme).

Der er langt imellem at en person vi kalder influencer, laver klassisk oplysning – der foregår på TEDtalk og til ældre målgrupper. Det er ofte indhold som er sponsoreret, der har mere klassisk oplysende indhold. Eller måske nærmere oplysning i øjenhøjde med målgruppen. For det mange influencers kan er at tale et sprog som trænger igennem.

Det er en meget lang og god debat om den oplysning, der kommer på en gennemsnitlig influencer-kanal kan betegnes som oplysning, og om formen er i orden. Men det er svært at løbe fra at de har gennemslagskraft og mange af den er rigtig dygtige formidlere til unge målgrupper.

Læs fx ‘Lakserytteren’ har en million følgere på de sociale medier: »Jeg laver public service. Jeg gør det bare bedre end DR«

Et rigtig godt eksempel på hvordan en oplysningskampagne med stor sandsynlighed har langt større effekt end klassisk markedsføring er Sundhedsstyrelsens sponsorat af Eigu film om at bruge kondomer.

 

Med over 200.000 visninger er budskabet med stor sandsynlighed nået langt længere ud en klassisk betalt oplysning i TV, magasiner, aviser m.m. kunne nå.

Det nye markedsførings game

Ultrakort fortalt er det nye markedsføringsspil – influencermarketing – at unge opbygger personlige kanaler, med karakterer eller indhold deres jævnaldrende identificerer sig med eller lader sig underholde af. Når de bliver tilstrækkelig store, er deres rækkevidde interessant i markedsføring af betalte budskaber.

Der har på det seneste været livlig debat om fordi grænserne mellem reklame og eget indhold flyder.

Læs fx. Politiken du er fuld – gå hjem (og du forstår ikke influencers)

Fra nanoinfluencers til Megainfluencers

Der er ikke helt konsensus om hvor mange følgere, der skal til at være influent eller hvordan man betegner dem. Men der tegner sig en række betegnelser for hvor meget indflydelse, man har i det sociale mediebilledet. I Danmark bruger vi primært microinfluencer, macroinfluencer og megainfluencer. I USA er flere brugere nået over 1. mio brugere og de kaldes typisk for Mega influencer og derfor er der lagt en nano-kategori til i bunden. Se fx influencermarketinghub.com 

Typer af influenter - influencers

Det sidste ord er helt sikker ikke skrevet om youtubere og deres indflydelse på mediemarkedet og udviklingen i influencermarkedsføring.

To be continued …

Hvad er en influent (influencer)? En definition

En influencer et menneske eller en karakter, som har skabt en kanal på et socialt eller digitalt medie og som bruger den til at skabe
indhold, der påvirker følgere og brugere af kanalen.
(Mit forsøg på en definition).

Influencer’ er nok det mest almindelig ord i dag, men på dansk er
‘influent’ også kommet i spil.

Indholdet tager som oftest udgangpunkt i kanalen ejers person og
hverdagsliv. Det er er typisk “mig, mig mig” – indhold:
dvs. om ‘mig’, med ‘mig’ eller af ‘mig’.

Ordet stammer fra Latin ‘influere’ som betyder flyde ind i, have indflydelse på I dag mest i betydningen: at påvirke.
Kilde: ordnet.dk