You are currently viewing Brug af influencere i det amerikanske valg

Brug af influencere i det amerikanske valg

Influencere blev brugt stragisk i Joe Biden valgkampagne og jeg kom fordi en interessant podcast med Madeline V. Twomey, som har skabt et digitalt influencer-partnerskab til Joe Bidens præsidentkampagne og indsættelse.

Hun kalder det selv

“the largest influencer strategy in political history”

Madeline V. Twomey, 

Det er en god indsigt i, hvordan influencere og især mikroinfluencer kan komme politiske kampagner til gode (og omvendt). Det handler om at mobilisere mennesker med social mediekapital uden at kompromittere deres kanal. Med et kommunalvalg i horisonten, er podcasten gode 30 minutters inspiration for professionelle kampagnemagere på den politiske scene (og en opgave bavnhoej.dk kan løfte).

Hun taler om, hvad influencers kan give til kampagner, hvordan arbejdsforhold mellem kampagne og influent ser ud i praksis, og hvordan historiefortælling kan hjælpe ikke-politiske influencers til at byde ind i politiske emner.

 

Podcasten:

“Social media in politics” er produceret af Michael Bossetta,

Assistant Professor in the Department of Communication and Media at Lund University.

Digital organisering

Hun sammenligner digital organisering med influencer organisering. Digital organisering er normalt  kampagner, hvor mobilisering af supportere, partimedlemmer og kendte communities på sociale medier er kernen. Det ligner til forveksling influencer kampagner. Det er mange af de samme mekanismer, der udgør kampagnemodellen: 

  • Find dine supporter online,
  • byg relationer til dem og
  • skab samarbejde om at skabe indhold online. 

Influencerprogrammer er i virkeligheden en del af et stærkt digitalt organiseringsprogram.

Opbyg relationer til influenter

Jeg hæfter mig ved at et bærende element er direkte kontakt til mennesker bag kanalen og opbygningen af relation med dem. Ikke kun for at mobilisere dem i kampagnen, men også for at høste erfaringer. “Husk influencere er eksperter i markedsføring, deres feedback er værdifuld” siger hun.

En af erkendelser, at det kræver stor manpower for at mobilisere. Hun havde selv kontakt til 115 micro og macro influencere på 14 dage. Det kræver langt mere en Direkte beskeder og mail. Det kræver møder og telefonopkald og mon ikke også en god portion social kapital.

Kunstnere som influenter

Et anden interessant mobiliseringselement var kunstnere, som allerede havde udtrykt sympati for Joe Biden. De blev betragtet som influencere og opfordret til at skabe indhold til fordel for Biden på egne kanaler. Det gav både gav kampagnen opmærksomhed på kunstneres kanaler, men skabte også synergi, når indhold blev delt på Bidens kampagnesider. Materiale blev delt på distibutionsværktøjet Greenfly, så andre influenter og kendisser kunne dele.

Find influenter

Kardinalspørgsmålet: Hvordan finder man influencere?

We used a combination of CRMs, agency relationships, and manual searches to find partners that were the right fit for us during the campaign and inauguration.

Hun har delt 10 erfaringer fra Joe Bidens influencer kampagne.