Mobilisering

I kommunikationskampagner taler man mere og mere om mobilisering i betydningen:

at gøre nogen eller noget klar til indsats

sproget.dk

Altså at sætte en større gruppe af mennesker i bevægelse i forbindelse med en sag, en ide, et produkt m.m. Essensen er at skabe et engagement.

Med en strategisk kommunikationsindsats sigter mobilisering typisk efter at engagere medarbejdere, medlemmer, kunder eller andre væsentlige interessenter gennem deltagelse. Det kan være i event eller debatter i medier – primært sociale medier.

Hashtagget #metoo er et stærk eksempel på mobilisering.

Andre eksempler på mobilisering var #DetKuHaVæretMig, hvor tusindvis af læger lagde billeder ud i sympati for en læge der blev sigtet, men frifundet i en sag om usømmelighed. I samme skuffe igangsatte BUPL igangsatte med succes SoMe-kampagnen #MinNormering for at minimumsnormeringer til pædagogerne. Den type mobilisering vil man kalde politisk aktivisme.

I strategisk kommunikation handler det om at mobilisere interessenter, så de bliver handlende ambassadører for en organisation, en fond eller en virksomheds sag. Et godt eksempel er hjerteløberkampagnen, det har mobiliseret 100.000 dansker på 3 år.

Højskolerne lancerede i 2020 Livet er ikke det samme uden Højskolerne for at mobilisere højskoleelever og interessenter til at sikre opbakningen til Højskolerne både politisk og i rekruttering af elever og kursister.

Læs også Kunsten at mobilisere mennesker

Livet-er-ikke-det-samme-uden-højskolerne--mobiliseringskampagne