You are currently viewing Segmentering

Segmentering

Segmentering er et af de mest udbredte værktøjer i målgruppeanalyser og der kommer stadig nye til. Læs om Minerva, Gallups kompas, smuk modellen, de 4 emotionelle kundetyper m.m.

 Da jeg i 1995 trådte ind på kommunikationsstudiet, begyndte et byggeprojekt med masser af teorier og metoder til at arbejde strategisk med kommunikation. Nu er jeg beskikket som censor på praktikernes uddannelse i multimediedesign.

Til inspiration i kommunikationsarbejde og kommunikationsstudiet har jeg opsamlet en stor del af de metoder multimediedesignere bruger på studiet.

KOMMUNIKATIONSMETODER

Hent inspiration inden for:

Tøv ikke med at skrive en kommentar eller sende en mail, med forslag til ændringer – janne@bavnhoej.dk

SEgmentering

EMOTIONELLE-KUNDETYPER

De 4 emotionelle kundetyper

Det er en praktisk metoden til opdele kundegrupper ud fra følelser. 

Typerne er del i farver: Den røde, den gule, den blå og den grønne. Og de har forskelle motivationer for at købe: Stimili, velvære, dominans og kontrol, sikkerhed og tryghed.

gallup-kompas

Gallups kompas

Gallups kompas er udviklet i 1996 og hører til livsstilsanalyserne. Man stiller en række spørgsmål til værdier, livsstil og holdning og omsætter dem til en model med 9 segmenter.

De spænder over 2 dimensioner fra Moderne til Traditionel og fra Fællesskabsorienteret til Individorienteret.

Minervamodellen

Minerva

Minervamodellen er udviklet af Henrik Dahl i 1997,

Modellen er bygget over et koordinatsystem. På den lodrette akse finder man de Moderne over for de Traditionelle. På den vandrette akse finder man de Materialistiske over for de Idealistiske (øst). 

Social-Technographics

Social Technographics Profile

Modellen er udviklet af Forester Research der inddeler brugere efter deltagelse i fx. sociale medier i The Social Technografic Ladder

SMUK-modellen

SMUK modellen

Smuk modellen er et værktøj til at tage den endelig beslutning om en målgruppe, når man har gennemført en række andre analyser. 

SMUK står for: 

S = Størrelse og vækst
M = Muligheder for bearbejdning
U = Udgifter ved bearbejdning
K = Konkurrencesituation i segmentet

psykografisk-segmentering-ser-bl.a.-på-livsstilPhoto by Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/photo/woman-wearing-maroon-velvet-plunge-neck-long-sleeved-dress-while-carrying-several-paper-bags-photography-972995/

psykografisk segmentering 

Psykografisk segmentering er en overordnet betegnelse på metoder der ser mere på hvordan vi lever og hvilke værdier vi lever ud fra end vores demografiske fakta (køn, alder, bopæl osv.) 

Metode ser typisk på livsstil, social status, personlighed, aktiviteter, interesser og holdninger. Det kortlægges ofte med interview eller spørgeskema.

Skriv et svar