Grooming

Grooming betyder egentlig ‘pleje, oplæring, træning‘, men i internet lingo grooming en betegnelse for at typisk en voksen forsøger at manipulere et barn eller en ung til gøre noget og det er typisk noget med onde hensigter. Pædofile forsøger at få børn til at udføre seksuelle handlinger og ekstremister forsøger at hverve et barn eller en ung til en ekstremistisk gruppe eller netværk.

Ordet grooming er faktisk kendt i det danske sprog helt tilbage fra 1991, Men den nye betydning, hvor en krænker forsøger at gøre børn og unge ondt, kom først til i 1999. Grooming kan bruges om alle menneskelige interaktioner, hvor en part forsøger at manipulere et andet menneske for egen vindings skyld.

Ofre for grooming er oftest unge piger og krænkerne er oftest mænd

Red Barnet har fokus på grooming

Red Barnet giver gode råd til at forstå hvad grooming er, og hvordan man taler om grooming og hvordan man handler hvis man udsættes for grooming.

Se fx denne korte og præcise beskrivelse.