Kancellistil

“Skriv til nettet” vejledninger anbefaler ofte at undgå kancellistil. Vi fraråder at pakke sproget ind i kancelli i webtekster og på sociale medier, fordi den er sværere at læse og forstå for ikke fagfolk og almindelige mennesker. Det er omstændeligt sprog med lange sætninger og indviklet opbygning af sætninger.

Kancellistil kender du bl.a. på, at

  • teksten er skrevet i passiv (Der sendes) og ikke i aktiv (Vi sender),
  • der er verbalsubstantiver i teksten (lønindholdelse = vi tilbageholder din løn),
  • der mange ord foran ’tillægsord + navneord’ – eller udsagnsled;
  • den har lange sætninger og
  • den har mange indskudte sætninger.

Læs mere om hvordan du undgår kancellistil

  • Skær ned til det halve. Og skriv den halvdel om.” 
    Astrid Lindgren

Det er en stil som er upersonlig og den bruges typisk af jurister og embedsmænd i den offentlig forvaltning. Et andet karakteristika er også, at man bruger papirord – ord man ikke bruger i naturlig tale,  fx. såfremt (hvis) og vedrørende (om). 

Et meget godt eksempel på kancellisprog er artiklen om kancellistil på denstoredanske.lex.dk.

Klog på Sprog tog temaet op den 4.december: Kancelli-sprog og bureaukratiske formuleringer hvor Eva Skafte Jensen, Seniorforsker Dansk Sprognævn bl.a. fortæller at det næsten er “som om der har været en hetz mod passiver”. Hun henviser i øvrigt til en klassiker i stilguide for sproget “Og uden omsvøb tak” (hent pdf-version).

Vil du vide mere om hvordan man skriver til nettet har www.copenux.dk.