Phubbing

Phubbing er en kombination af ordene “Phone” og “Snubbing” = at ignorere. Det beskriver, når nogen er så optaget af deres smartphone, at de vælger at ignorere alt omkring dem. Telefonen snupper så at sige al opmærksomhed. Det ses af mange som en negativ del af vores digitale dannelse, fordi vi mister nærvær med mennesker omkring os.

Udtrykket opstod som en PR kampagne for Macquarie Dictionary en australsk ordbog. De iværksatte et eksperiment på Sydney University.

Der er forskning som tyder på at phubbing gør os mindre menneskelige.

Karen Douglas, forsker i socialpsykologi på University of Kent siger fx:

“Da phubbing er et ret etableret element i vores hverdag, påvirker det også vores sociale interaktion på en negativ måde. Interaktionerne bliver færre, og det er i mødet med andre, vi bliver mennesker. Phubbing viser sig derfor at være skadeligt for vores mest basale behov, fordi adfærden påvirker vores følelse af tilhørsforhold, selvværd og meningsfuld tilværelse. “

Karen Douglas

Pas på Phubbing i dit parforhold.

En amerikansk undersøgelse ved navn Mit liv viser at mobiltelefonerne er kommet imellem mange partnere. Konflikter over mobiltelefoner påvirker tilfredsheden i et forhold og det kan indirekte påvirke depression og i sidste ende livstilfredshed.

En opfølgende undersøgelse fra Kina udført med 243 voksne og gifte deltagere viste lignende resultater, nemlig at phubbing er forbundet med lavere ægteskabelig tilfredshed.

I følge videnskab.sk tjekker den typiske amerikaner tjekker sin smartphone hver 6,5. minut eller ca 150 gange om dagen, så det er ikke så mærkeligt, at ‘phubbing’ er blevet en kilde til konflikter.  For eksempel udtalte 70 procent af deltagerne i et studie, at ‘phubbing’ skader deres evne til at interagere med deres kæreste eller ægtefælle. Kilde: Videnskab.dk

Forskerne giver to forskellige forklaringer på, hvorfor det ødelægger et forhold.

  • Ifølge ‘Displacement Hypothesis‘ (fortrængningshypotese, red.) fortrænger (eller reducerer) mobiltelefonerne et mere meningsfyldt samvær med partneren, hvilket svækker forholdet.
  • Den anden forklaring har jeg navngivet ‘Smartphone-konflikt-teorien‘. Kort fortalt er mobiltelefonen årsagen til konflikter og fører til skænderier. Skænderierne underminerer vores tilfredshed med vores partner og vores forhold.
Phubbing er når man vælger at ignorere mennesker omkring sig til fordel for en smartphone.

Hvis du vil nørde er her en oversigt over forskning.